Prawo budowlane 23.12.2010

Rozporządzenie w sprawie war. techn. dla budynków i ich usyt. ze zmianami z 12.03.2009

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 10.12.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kodeks pracy

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP

Ustawa o inspekcji sanitarnej

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
projektowanie    realizacje    rzeczoznawca    plotowanie    przepisy    kontakt    dojazd    home

Kadeska Art